KURMA YAYI

Her ebata göre Kurma yayı imalatı yapılır