SORUMLULUK POLİTİKASI

SIRYAY’ın Kurumsal Sorumluluk politikalarını, yolsuzlukla mücadele politikalarını,. Kurumsal sürdürülebilirlik politikası, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim temelinde sürdürülebilir gelecek stratejilerine dayalı iş modelleri ve süreçlerini bütünsel bir yaklaşım ile ele almak ve uygulamaktır.

,Tedarikçilerimiz başta olmak üzere tüm iş ortaklarımızın Kurumsal Sorumluluk alanında SIRYAY standartlarına uygun hareket etmelerine dikkat ederek uygulamalarına özen gösteririz.
Bu politika SIRYAY firmasının daha iyi bir gelecek için üzerine düşen her türlü sorumluluğu yerine getireceğini taahhüt eder.